Εργασίες μαθητών στο Google Sketchup για το σχολικό έτος 2011 …

Via Scoop.itkgEDUCATION

Στο μάθημα Πληροφορικής στη Β’ Λυκείου οι μαθητές ασχολήθηκαν με την δημιουργία τρισδιάστατων αντικειμένων στο Google Sketchup. Η επιλογή του θέματος ήταν ελεύθερη. Τα projects των μαθητών ήταν φέτος ακόμα …
Via pliroforikiatschool.blogspot.com

Advertisements

Posted on March 1, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: